Milan Fashion Week, Fall/Winter 2019: Wednesday, February 20, 2019

[ad_1]

Number of Shows this Season
Akito Mizutani (Crew): 1
Beekaly (Independent): 1
Chu Wong (Elite Milan): 3
Cong He (IMG Milan): 1
Hannah Wick (Chic Sydney): 1
He Jing (Monster): 2 [OPEN:1; CLOSE: 1]
Hee Jung Park (Monster): 1
Hoyeon Jung (Elite Milan): 1 [OPEN: 1]
Hyun Ji Shin (IMG Milan): 2
Insu Moon (Urbn): 1
J Moon (The Lab): 2
Jiali Zhao (Why Not): 1
Jiji Kim (Independent): 1
Jina Yoo (Elite Milan): 1
Jingying Yang (Independent): 1
Layla Long (Women Milan): 1
Lee Min Seok (16Men Paris): 1
Lina Zhang (Elite Milan): 1
Liu Bing Bing (IMG Milan): 1
Liu Huan (Why Not): 1
Mae Lapres (d’management): 1
Maggie Cheng (Fabbrica): 1
Mona Matsuoka (IMG Milan): 1
Nuri Son (Wave): 2
Pooja Mor (Special): 1
Shi Xuan Hu (Special): 1
Sijia Kang (Why Not): 1
Sohyun Jung (Monster): 1
Taehee Kim (Fabbrica): 2
Tsubasa (Independent): 2
Varsha Gopal (Independent): 1
Wan Yu (Fashion): 1
Wei Qi (Why Not): 1
Xiaoqian Xu (Next Milan): 1
Xie Chaoyu (Monster): 1
Xu Jing (Monster): 1
Yao (Wonderwall): 1
Yoon Young Bae (Elite Milan): 1
Yoonmi Sun (MP Milan): 2 [CLOSE: 1]
Zhong Liye (d’management): 2

Models: Yoon Young Bae (Elite Milan), Hyun Ji Shin (IMG Milan) & Cong He (IMG Milan)
Designer: Alberta Ferretti

Models: Zhong Liye (d’management), J Moon (The Lab), Tsubasa (Independent), Insu Moon (Urbn), Beekaly (Independent), Taehee Kim (Fabbrica), Jiji Kim (Independent), Jina Yoo (Elite Milan), & Varsha Gopal (Independent)
Designer: Anna Kiki

Models: Wan Yu (Fashion), Yao (Wonderwall) & Taehee Kim (Fabbrica)
Designer: Arthur Arbesser

Models: Hoyeon Jung (Elite Milan) OPEN, Tsubasa (Independent), Wei Qi (Why Not), Sijia Kang (Why Not), Hee Jung Park (Monster), Chu Wong (Elite Milan), Zhong Liye (d’management) & Yoonmi Sun (MP Milan)
Designer: Byblos
Models: Xu Jing (Monster), J Moon (The Lab) & Yoonmi Sun (MP Milan) CLOSE
Designer: Calcaterra
Models: Xie Chaoyu (Monster), Layla Ong (Women Milan), Akito Mizutani (Crew), Lee Min Seok (16Men Paris) & Mae Lapres (d’management)
Designer: Gucci
Models: Mona Matsuoka (IMG Milan), Jiali Zhao (Why Not), Pooja Mor (Special), Chu Wong (Elite Milan), Nuri Son (Wave), Lina Zhang (Elite Milan), Liu Huan (Why Not), Hyun Ji Shin (IMG Milan) & Hannah Wick (Chic Sydney)
Designer: Jil Sander
Models: Maggie Cheng (Fabbrica), Shi Xuan Hu (Special) & Jingying Yang (Independent)
Designer: Maryling
Models: Sohyun Jung (Monster), Xiaoqian Xu (Next Milan), He Jing (Monster) & Chu Wong (Elite Milan)
Designer: No.21
Models: He Jing (Monster) OPEN & CLOSE, Nuri Son (Wave) & Liu Bing Bing (IMG Milan)
Designer: Ricostru
[ad_2]