Paris Fashion Week, Fall/Winter 2019: Tuesday, February 26, 2019

[ad_1]

Number of Shows this Season
Atikah Karim (Metropolitan): 1
Bomi Youn (Oui): 1
Cong He (IMG Paris): 1
Diya Prabhakar (Mademoiselle): 2
Hannah Wick (??): 1
Hoyeon Jung (Elite Paris): 2
Huang Jing (Oui): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 1
Jess Canje (Anti-Agency): 1
Jiali Zhao (Ford Paris): 1
Jing Wen (Women Paris): 1
Karina Zharmukhambetova (??): 1
Leah Ogawa (Mademoiselle): 1
Lei Qin (Metropolitan): 1
Mao Xing Xing (Crystal): 1
Miki Ehara (Viva): 1
Moon Kyu Lee (Contrebande): 1
Nana Takagi (Girl): 1
Shujing Zhou (Next Paris): 1
Shuping Li (Next Paris): 1
Sora Choi (Ford Paris): 1
Varsha Thapa (Metropolitan): 1
Wangy Xin Yu (Next Paris): 2
Xu Jing (Premium): 1
Yerim Ko (City): 1
Yilan Hua (The Face): 1
Yirou Zhou (??): 1
Yoon Young Bae (Elite Paris): 2

Models: Lei Qin (Metropolitan) & Wangy Xin Yu (Next Paris)
Designer: Anrealage

Models: Sora Choi (Ford Paris), Hyun Ji Shin (IMG Paris), Cong He (IMG Paris), Jing Wen (Women Paris), Miki Ehara (Viva), Jiali Zhou (Ford Paris), Bomi Youn (Oui), Shuping Li (Next Paris), Hannah Wick (??) & CD
Designer: Dior

Model: Yerim Ko (City)
Designer: Faith Connexion

Models: Yoon Young Bae (Elite Paris) & Hoyeon Jung (Elite Paris)
Designer: Jacquemus

Models: Shujing Zhou (Next Paris), Yoon Young Bae (Elite Paris), Nana Takagi (Girl) & Hoyeon Jung (Elite Paris)
Designer: Koché

Models: Leah Ogawa (Mademoiselle), Mao Xing Xing (Crystal), Diya Prabhakar (Mademoiselle), AL2, AL3, Moon Kyu Lee (Contrebande) & Atikah Karm (Metropolitan)
Designer: Marine Serre

Models: Jess Canje (Anti-Agency), Diya Prabhakar (Mademoiselle), Yilan Hua (The Face), Karina Zharmukhambetova (??) & Varsha Thapa (Metropolitan)
Designer: Ottolinger

Models: Yirou Zhou (??) & Huang Jing (Oui)
Designer: Rokh

Models: Wangy Xin Yu (Next Paris) & Xu Jing (Premium)
Designer: Victoria/Tomas

[ad_2]