Paris Fashion Week, Spring/Summer 2020: Saturday, September 28, 2019

[ad_1]

Number of Shows:
Ashley Radjarame (IMG Paris): 1
Ayesha Djwala (Ford Paris): 2
Bo Wen (??): 2
Cami You-Ten (Premium): 2
Chen Yuan (Supreme Paris): 1
Chiharu Okunugi (Oui): 2
Chu Wong (Elite Paris): 6 [OPEN: 1]
Chun Jin (Ford Paris): 3
Chunjie Liu (Women Paris): 6
Cong He (IMG Paris): 7
Dipti Sharma (New Madison): 1
Diya Prabhakar (Mademoiselle): 1
Estelle Chen (Ford Paris): 1
Fu Yao Li (IMG Paris): 2
Guan Nan Cai (Women360 Paris): 1
Hanaka (Donna Japan): 1
Hang Yu (Success): 1
Hanna Wick (Premium): 1
Heejung Park (Oui): 4
Hyeon Jae Park (Studio Paris): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 5
Issa Lish (Women Paris): 1
J Moon (MP Paris): 1 [OPEN: 1]
Jaeseung Kim (Rock): 1
Jiali Zhao (Ford Paris): 3
Jiang Fang Lei (Oui): 2
Jiao Tong (Premium): 2
Jihyun Park (MP Paris): 1
Jing Huang (Oui): 3
Jing Wen (Women Paris): 6
Jinyi Ning (Viva Paris): 2
JunYoung Hwang (Rock): 1
Kahina Mounier (IMG Paris): 1
Kaigin Yong (Ford Paris): 1
Kennah Lau (Next Paris): 4 [CLOSE: 1]
Kohei Takabatake (Bananas): 1
Lala Takahashi (Donna Japan): 1
Lei Qin (Metropolitan): 3
Lina Zhang (Elite Paris): 10
Ling Ling Chen (Premium): 1
Liu Bing Bing (IMG Paris): 2
Liu Huan (Women Paris): 4
Liu Ting Lei (Oui): 3
Madhulika Sharma (Women360 Paris): 1
Meng Yu Qi (Bananas): 1
Mika (Elite Paris): 4
Mingyu Li (IMG Paris): 1
Morgan Fernandez (??): 1
Nana Wang (??): 1
Noah Carlos (IMG Paris): 1
Nuoya Deng (MP Paris): 1
Nuri Son (Premium): 3
Pan Haowen (Elite Paris): 4 [OPEN: 1]
Pooja Mor (Viva Paris): 2
Pratik Shetty (IMG Paris): 1
Qin Tian (Marilyn Paris): 2
Rishi Robin (??): 1
Ruinan Dong (Oui): 3
Ruiqi Jiang (Marilyn Paris): 3
Seohyeon (Women360 Paris): 1
Seol Hee Kim (??): 1
Seung Chan (IMG Paris): 1
Shan Khan (Metropolitan): 1
Shaodi (Marilyn Paris): 2
Shuping Li (Next Paris): 3
Sijia Kang (Silent Paris): 3
So Jin (Bananas): 1
So Young Kang (Marilyn Paris): 1
Sohyun Jung (Oui): 2
Sora Choi (Ford Paris): 11
Su Kexin (Women Paris): 2
Suzi (Next Paris): 1
Tae Min Kim (Rock): 2
Tae Min Park (Bananas): 3
Tao Quan (Supreme Paris): 2
Varsha Thapa (Metropolitan): 2
Wang Canlan (??): 1
Wangy Xin Yu (Next Paris): 5
Xiaoqian Xu (??): 1
Xie Jia Yun (Women360): 1
Xu Jing (Premium): 2
Yaxin Cao (Metropolitan): 1
Yilan Hua (The Face): 6
Yirou Zhou (??): 1
Yoon Young Bae (Elite Paris): 2
Yuan Bing Bing (Marilyn Paris): 1
Yuting (Elite Paris): 1
Yuzi Shan (Studio Paris): 3
Ziwei Cao (Titanium): 2
Ziyi Bao (Metropolitan): 2

Models: Jing Wen (Women Paris), Sora Choi (Ford Paris), Liu Ting Lei (Oui), Lina Zhang (Elite Paris), Yuzi Shan (Studio Paris), Chunjie Liu (Women Paris), Cong He (IMG Paris) & Liu Huan (Women Paris)
Designer: Altuzarra

Models: Shuping Li (Next Paris), Liu Bing Bing (IMG Paris), Su Kexin (Women Paris) & Pooja Mor (Viva Paris)
Designer: Cédric Charlier

Models: So Young Kang (Marilyn Paris), Sora Choi (Ford Paris) & Cami You-Ten (Premium)
Designer: Celine

Models: Yilan Hua (The Face), Sijia Kang (Silent Paris), Nana Wang (??) & Varsha Thapa (Metropolitan)
Designer: Elie Saab

Models: Tae Min Kim (Rock), Tae Min Park (Bananas), Chu Wong (Elite Paris), Sora Choi (Ford Paris) & Lina Zhang (Elite Paris)
Designer: Haider Ackermann

Models: Chu Wong (Elite Paris), Lina Zhang (Elite Paris), Liu Huan (Women Paris), Cong He (IMG Paris) & Sora Choi (Ford Paris)
Designer: Hermès

Models: Yaxin Cao (Metropolitan), RM1 & RM2
Designer: Rahul Mishra

Models: Tae Min Kim (Rock), Hang Yu (Success), Jaeseung Kim (Rock), Jun Young Hwang (Rock), Xie Jia Yun (Women360 Paris) & Kennah Lau (Next Paris)
Designer: Vivienne Westwood

[ad_2]