Paris Fashion Week, Spring/Summer 2020: Friday, September 27, 2019

[ad_1]

Number of Shows:
Ashley Radjarame (IMG Paris): 1
Ayesha Djwala (Ford Paris): 2
Cami You-Ten (Premium): 1
Chen Yuan (Supreme Paris): 1
Chiharu Okunugi (Oui): 2
Chu Wong (Elite Paris): 3 [OPEN: 1]
Chun Jin (Ford Paris): 3
Chunjie Liu (Women Paris): 4
Cong He (IMG Paris): 4
Dipti Sharma (New Madison): 1
Diya Prabhakar (Mademoiselle): 1
Estelle Chen (Ford Paris): 1
Fu Yao Li (IMG Paris): 2
Guan Nan Cai (Women360 Paris): 1
Hanna Wick (Premium): 1
Heejung Park (Oui): 4
Hyeon Jae Park (Studio Paris): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 4
Issa Lish (Women Paris): 1
J Moon (MP Paris): 1 [OPEN: 1]
Jiali Zhao (Ford Paris): 3
Jiang Fang Lei (Oui): 2
Jiao Tong (Premium): 2
Jihyun Park (MP Paris): 1
Jing Huang (Oui): 2
Jing Wen (Women Paris): 5
Jinyi Ning (Viva Paris): 2
Kahina Mounier (IMG Paris): 1
Kaigin Yong (Ford Paris): 1
Kennah Lau (Next Paris): 3 [CLOSE: 1]
Kohei Takabatake (Bananas): 1
Lala Takahashi (Donna Japan): 1
Lei Qin (Metropolitan): 2
Lina Zhang (Elite Paris): 6
Ling Ling Chen (Premium): 1
Liu Bing Bing (IMG Paris): 1
Liu Huan (Women Paris): 2
Liu Ting Lei (Oui): 2
Madhulika Sharma (Women360 Paris): 1
Meng Yu Qi (Bananas): 1
Mika (Elite Paris): 4
Mingyu Li (IMG Paris): 1
Morgan Fernandez (??): 1
Noah Carlos (IMG Paris): 1
Nuoya Deng (MP Paris): 1
Nuri Son (Premium): 3
Pan Haowen (Elite Paris): 4 [OPEN: 1]
Pooja Mor (??): 1
Pratik Shetty (IMG Paris): 1
Qin Tian (Marilyn Paris): 2
Rishi Robin (??): 1
Ruinan Dong (Oui): 3
Ruiqi Jiang (Marilyn Paris): 3
Seol Hee Kim (??): 1
Seung Chan (IMG Paris): 1
Shan Khan (Metropolitan): 1
Shaodi (Marilyn Paris): 2
Shuping Li (Next Paris): 2
Sijia Kang (Silent Paris): 1
So Jin (Bananas): 1
Sohyun Jung (Oui): 2
Sora Choi (Ford Paris): 7
Su Kexin (Women Paris): 1
Suzi (Next Paris): 1
Tae Min Park (Bananas): 2
Tao Quan (Supreme Paris): 1
Varsha Thapa (Metropolitan): 1
Wang Canlan (??): 1
Wangy Xin Yu (Next Paris): 3
Xiaoqian Xu (??): 1
Xu Jing (Premium): 1
Yilan Hua (The Face): 4
Yirou Zhou (??): 1
Yoon Young Bae (Elite Paris): 2
Yuan Bing Bing (Marilyn Paris): 1
Yuting (Elite Paris): 1
Yuzi Shan (Studio Paris): 2
Ziwei Cao (Titanium): 2
Ziyi Bao (Metropolitan): 2

Models: Liu Huan (Women Paris), Su Kexin (Women Paris), Jihyun Park (MP Paris), Yuan Bing Bing (Marilyn Paris), Xu Jing (Premium), Heejung Park (Oui), Guan Nan Cai (Women360 Paris), Nuoya Deng (MP Paris), Sijia Kang (Silent Paris), Issa Lish (Women Paris), Jinyi Ning (Viva Paris) & Chunjie Liu (Women Paris)
Designer: Balmain

Models: Yilan Hua (The Face), Wang Canlan (??), Yuzi Shan (Studio Paris), Chen Yuan (Supreme Paris), LP1, Jiang Fang Lei (Oui) & Kennah Lau (Next Paris) CLOSE
Designer: Leonard

Models: Lina Zhang (Elite Paris), Jing Wen (Women Paris), Ziyi Bao (Metropolitan), Sora Choi (Ford Paris), Mika (Elite Paris) & Liu Huan (Women Paris)
Designer: Loewe

[ad_2]