London Fashion Week, Spring/Summer 2020: Monday, September 16, 2019

Number of Shows:
Aihui (Nevs): 2
Akbota Abkenova (Titanium): 1
Altynay (Contact): 1
Angelica Erthal (Elite London): 1
Anisha Sandhu (Elite London): 1
Aoi (TIAD): 2
Chen Yuan (Premier): 1
Chun Jin (Storm): 1
Chunjie Liu (Select): 4
Claire Wang (Squad): 1
Cong He (IMG London): 3
Dipti Sharma (Premier): 3
Fang Yu Ting (Milk): 3
Farhan Alam (Supa): 1
Feng Jiao (Wilhelmina London): 2
Guan Nan Cai (Elite London): 1
Heejung Park (The Hive): 5
Hidetatsu Takeuchi (Supa): 3
Hyun Ji Shin (IMG London): 1
J Moon (Milk): 2
Jan Baiboon (Wilhelmina London): 1
Jess Canje (Anti): 1
Jihyun Park (PRM): 1 [OPEN: 1]
Jing Huang (Premier): 1
Jing Wen (Elite London): 1
Jingyi Ning (Viva London): 1
Jiyuan Liang (Next London): 1
Kelly Lim (Contact): 1
Kennah Lau (Next London): 2
Kohei Takabatake (IMG London): 1
Lina Zhang (Storm): 2
Ling Ling Chen (Premier): 3
Liu Bing Bing (IMG London): 2
Liu Huan (Elite London): 4
Liye Zhong (PRM): 2
Mei Qiao (Elite London): 1
Meng Yu Qi (Premier): 1
Neelam Gill (Next London): 1
Nic Minwoo (PRM): 1
Pan Haowen (Premier): 2
Pooja Mor (Viva London): 3
Ruinan Dong (Premier): 7
Ruiqi Jiang (Established): 3
Seo Hyun (Milk): 3
Shermmaine Telan (Contact): 1
Shuping Li (Next London): 3
Sijia Kang (Premier): 5
Simon Martyn (Elite London): 2
Sora Choi (Wilhelmina London): 1
Tang He (Next London): 6
Tao Quan (Wilhelmina London): 3
Wang Han (Viva London): 4
Wang Lenlen (Named): 1
Wangy Xin Yu (Next London): 3
Woo Kim (Menace)
Xiao Qian Xu (Next London): 3
Yang Ling (IMG London): 1
Yang Xiaoyang (Milk): 1
Yidan (Wild): 1
Yilan Hua (PRM): 6 [CLOSE: 1]
Yuan Bing Bing (PRM): 3
Zhu Kexin (M&P): 2
Ziwei Cao (Titanium): 2
Ziyi Bao (PRM): 2

Models: Angelica Erthal (Elite London), Sora Choi (Wilhelmina London), Chunjie Liu (Select), Guan Nan Cai (Elite London), Heejung Park (The Hive), Lina Zhang (Storm), Jing Wen (Elite London), Jan Baiboon (Wilhelmina London), Yang Ling (IMG London), Cong He (IMG London), Woo Kim (Menace), BY, Hidetatsu Takeuchi (Supa), Jiyuan Liang (Next London) & Nic Minwoo (PRM)
Designer: Burberry

Models: Tang He (Next London), Ruinan Dong (Premier), Yilan Hua (Premier), Chun Jin (Storm), Ruiqi Jiang (Established), Liu Bing Bing (IMG London), Pooja Mor (Viva London) & Feng Jiao (Wilhelmina London)
Designer: Christopher Kane

Models: Pooja Mor (Viva London), Shuping Li (Next London), Jingyi Ning (Viva London), Jing Huang (Premier), Sijia Kang (Premier), Wang Han (Viva London), Liu Bing Bing (IMG London) & Heejung Park (The Hive)
Designer: Erdem

Models: Jihyun Park (PRM) OPEN, Wang Lenlen (Named), Yang Xiaoyang (Milk) & Yuan Bing Bing (PRM)
Designer: Huishan Zhang

Models: Feng Jiao (Wilhelmina London), Fang Yu Ting (Milk), Tang He (Next London), Ziyi Bao (PRM), Yidan (Wild) & Ruiqi Jiang (Established)
Designer: JW Anderson

Models: Claire Wang (Squad), Zhu Kexin (M&P) & OS
Designer: Osman

Model: PE
Designer: Phoebe English

Models: Aihui (Nevs), Wang Han (Viva London), Aoi (TIAD), Ling Ling Chen (Premier) & RM
Designer: Richard Malone

Models: Sijia Kang (Premier), Tang He (Next London) & Yilan Hua (Premier)
Designer: Richard Quinn

Models: Tao Quan (Wilhelmina London), Xiao Qian Xu (Next London), Pan Haowen (Premier) & Yilan Hua (PRM) CLOSE
Designer: Roksanda