London Fashion Week, Fall/Winter 2019: Monday, February 18, 2019

[ad_1]

Number of Shows this Season
Aihui (Nevs): 4 [CLOSE: 1]
Angelica Erthal (Elite London): 3
Ayesha Djwala (Models 1): 1
Bomi Youn (Premier): 4
Cami You-Ten (Storm): 3
Chiwoo (d1 London): 2
Christian Bootle (d1 London): 1
Chu Wong (Elite London): 1
Chun Jin (Storm): 2 [OPEN: 1]
Chunjie Liu (Select): 3
Cong He (IMG London): 4 [CLOSE: 1]
David Cha (First): 1
Fion Hui (Body): 1
Hannah Wick (Storm): 2
Hee Jung Park (The Hive): 8 [OPEN: 1]
Huang Jing (Premier): 1
Hwa Yeong Kim (Body): 2
Hyoen Jae Park (Established): 1
Hyun Ji Shin (IMG London): 3
J Kee (d1 London): 1
Jiali Zhao (Storm): 1
Jiang Fang Lei (Premier): 2
Jing Huang (Premier): 1
Jiji Kim (Established): 1
Jiyuan Liang (Next London): 1
Joony Kim (Established): 2
Jun Kai Qi (Storm): 2
Kaci Beh (Body): 3
Kennah Lau (Next London): 4
Kirika (Named): 2
Kohei Takabatake (IMG London): 1
Krithika Reddy (Premier): 2
Li Linzi (Premier): 2
Ling Ling Chen (Premier): 5 [OPEN: 1]
Liu Bing Bing (IMG London): 5
Mengyao Qi (Body): 3
Mia Holt (??): 2
Namyoon (Named): 1
Nic Minwu Kim (PRM): 1
Nicole Liew (Body): 1
Niu Wei Wei (Milk): 1
Pan Haowen (Premier): 2
Qiman Cao (Body): 1
Radhika Nair (Storm): 2
Ritter Shi (PRM): 1
Ruinan (Premier): 4
Seo Hyun Kim (Select): 3
Shan Pasca (First): 6
Shujing Zhou (Next London): 6
Shuping Li (Next London): 4
Sijia Kang (Premier): 2
Sora Choi (Wilhelmina London): 1 [OPEN: 1]
Tang He (Next London): 6
Taehee Kim (Select): 1
Ting Yan (PRM): 2
Tomoni Shiraishi (Body): 1
Weiqi (Premier): 1
Wilfred Wong (First): 1
Woo Chan (d1 London): 1
Wu Yanmiao (Select): 1
Xiaoqian Xu (The Hive): 4
Xie Chaoyu (Premier): 1
Xini Zheng (PRM): 2
Xinzi Wang (Milk): 1
Xu Jing (Select): 6
Ya Xin Cao (PRM): 1
Yerim Ko (Milk): 5
Yi Mengge (PRM): 2
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yuan Bing Bing (PRM): 1
Yuanho Seok (PRM): 1
Zhou Chen (Nii): 1

Models: Shujing Zhou (Next London) & Xu Jing (Select)
Designer: Chalayan

Models: Chun Jin (Storm) OPEN, Yi Mengge (PRM), Tang He (Next London) & Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Christopher Kane

Models: Xiaoqian Xu (The Hive), Hee Jung Park (The Hive) & Liu Bing Bing (IMG London)
Designer: David Koma

Models: Shuping Li (Next London), Cami You-Ten (Storm), Ruinan (Premier) & Liu Bing Bing (IMG London)
Designer: Emilia Wickstead

Models: Cong He (IMG London), Shuping Li (Next London) & Bomi Youn (Premier)
Designer: Erdem

Models: Xini Zheng (PRM), Li Linzi (Premier) & Shan Pasca (First)
Designer: Huishan Zhang

Models: Hyun Ji Shin (IMG London), Tang He (Next London), Pan Haowen (Premier), Yi Mengge (PRM), Chun Jin (Storm) & Seo Hyun Kim (Select)
Designer: JW Anderson

Models: Huang Jing (Premier), Hee Jung Park (The Hive) & Yoon Young Bae (Elite London)
Designer: Pringle of Scotland

Models: Ling Ling Chen (Premier), Xiaoqian Xu (The Hive) & Angelica Erthal (Elite London)
Designer: Rejina Pyo

Models: Shan Pasca (First), Ling Ling Chen (Premier), Ruinan (Premier), Cami You-Ten (Storm) & Aihui (Nevs)
Designer: Richard Malone

Models: Xiaoqian Xu (The Hive) & Yoon Young Bae (Elite London)
Designer: Roksanda

[ad_2]